خوش آمدید

Amp2
1 2 3 4
تبلیغات
آخرین ارسال های انجمن
هیچ ارسال جدیدی برای تالار گفتمان وجود ندارد .
معادلات و واحدها

در ابتدا معادل و واحدهای کوچکتر  بیت کوین که باید با آن آشنا شوید. 

 

Smaller units and equivalents per bitcoin

 

1 Bitcoin

Bitcoin

BTC

0.001 Bitcoin

miliBitcoin

mBTC

Bitcoin 0.000001

microBitcoin

μBTC

 0.00000001 Bitcoin 

Satoshi

Satoshi

 

 ماشین حساب بیتکوین به ریال و ...(معادل های بیتکوین به ریال و .....) 

 
 یک میکرو بیت کوین = 100 ساتوشی
 یک میلی بیت کوین = 1000 میکرو بیت کوین=100,000 ساتوشی(صد هزار)
 یک بیت کوین = 1000 میلی = 1,000,000 میکرو = 100 میلیون ساتوشی 
 یک بیت کوین = یک میلیون  تا دو میلیون  (متغیر است - یعنی بین 350 تا 660 دلار)
 یک میلی بیت کوین = هزار تا دو هزار تومان = ده هزار ریال تا بیست هزار ریال

 

0.00000001 =   1 ساتوشی = 0.15 ریال
0.00000010 =  10 ساتوشی =  1.5 ریال = 0.15 تومان
0.00000100 =   100 ساتوشی =  یک میکرو BTC  = یک و نیم تومان 
0.00001000 =   1000 ساتوشی = 10 میکرو BTC =  پانزده تومان
0.00010000 = 10 هزار S = صد میکرو  =  یک صد و پنجاه تومان
0.00100000 = 100 هزار  = 1 میلی BTC  =  هزار و پانصد تومان      
0.01000000 = 10 میلی BTC =  پانزده هزار تومان  
0.10000000 = 100 میلی BTC =  یک صد و پنجاه هزار تومان    
1.00000000 = 1 بیت کوین = یک میلیون پانصد هزار تومان

برای حساب کردن به عنوان مثال 200 ساتوشی یا همان دو میکرو = باید یک و نیم بالا را در عدد 2 ضرب نماییم

برای حساب کردن 0.00265488 = اابتدا باید دید که آخرین رقم در کدام ردیف است. اولین ردیف سورمه ای و باید هزار و پانصد تومان را در عدد 2.65488 ضرب نمایید و ....

 لینک ثابت
نویسنده : ampbitcoin | دسته : معادل و واحدهای کوچکتر بیت کوین ، جدول و توضیح